Björns Skog & Trädgård 

 

 

MOTORSÅGSKÖRKORT

 

Förmåner till frivilliga körkortstagare

Det finns för närvarande olika erbjudanden och förmåner från tillverkare, butiker för att uppmuntra skogsägare att ta Motorsågskörkort.

Framförallt genom Säkerhetschecken, som är ett bidrag från EU:s LBP-projekt på upp till 2000:- för att finansiera sitt motorsågskörkort, minus en administrativ kostnad på 500:- Det krävs dock en fastighetsbeteckning eller någon anknytning till denna. 

Dessutom finns fortfarande:

  • Värdecheckar: Stihl erbjuder skogsägare, som frivilligt och på egen bekostnad tar Motorsågskörkort, värdecheckar som bifogas när det nya körkortet skickas ut av Säker Skog. Man kan bara få värdecheckar vid ett tillfälle.  Hos Stihl får man 15-20 % rabatt, beroende på varugrupp. Ett tips: fråga din lokala butik om möjligheter att utnyttja rabatten redan under utbildningen

 

Blir motorsågskörkortet obligatoriskt?

Många frågar om det kommer att bli obligatoriskt med motorsågskörkort. Det är Arbetsmiljöverket som ansvarar för dessa frågor. Lagfrågor är ofta komplicerade och ändringar i lagar och förordningar tar sin tid. Vi kan dock få en antydan om vad som är på gång genom följande utdrag ur en artikel i Arbetsmiljöverkets tidning Arbetarskydd, där Uwe Synwoldt på Arbetsmiljöverkets enhet för maskiner och personlig skyddsutrustning yttrar sig i frågan i samband med röjningsarbetet efter stormen Gudrun:

”Uwe Synwoldt säger att antalet dödsolyckor är stort, ”alldeles för stort”, men att han befarat att röjningsarbetet skulle skörda ännu fler liv.
Dessutom har cirka 2000 olycksfall utan dödlig utgång inträffat i samband med röjningsarbetet efter stormen Gudrun. Detta har lett till att Arbetsmiljöverket ökar takten i arbetet för att det ska införas särskilda körkort för motorsåg. Uwe Synwoldt berättar att sådana körkort ska kunna utfärdas i minst fyra olika klasser, där klassen C gäller svår trädfällning (som i stormfälld skog) och D arbete i ledningsgator.
-Detta är viktigt, eftersom vi kan vara säkra på att det någon gång blir en ny storm, påpekar Synwoldt.

Vill ha obligatorium
Redan nu utfärdas motorsågskörkort på frivillig väg efter certifierad utbildning. Men verket vill att både utbildningen och körkorten ska vara obligatoriska. För detta behöver formellt inte föreskrifterna om motorkedjesågar och röjsågar göras om. Det är tolkningen av formuleringen om utbildningskrav som ska ändras så att praxis blir att körkort krävs.

-För anställda blir det ingen tvekan, men för självverksamma räcker inte lagstiftningen, säger Uwe Synwoldt.
De avgjort flesta av de elva döda har varit självverksamma eller egna företagare.”

(Ur Arbetarskydd nr 9, 9 september 2005, förf. Jan-Ewert Strömbäck)

Säker skog tolkar artikeln som att det inte finns några planer på obligatorium för självverksamma, dock för anställda!